Laumes logo
Apie musProjektaiPaslaugosKontaktai

interjero dizainas image

INTERJERO PROJEKTAVIMAS

PILNAS PASLAUGŲ PAKETAS

 • Funkcinis patalpų išplanavimas/ baldų planas;
 • Pertvarų planas;
 • Moodboard’as (vizualinis kolorito/medžigų/apšvietimo koliažas išgryninatis vien-
  tisą stilių ir projektavimo kryptį);
 • Grindų dangų planas ir medžiagų kiekiai;
 • Sienų apdailų detalizavimas. Dangų kiekiai, esant poreikiui projektinės išklotinės;
 • Lubų dangų planas. Dangos ir jų kiekiai
 • Paviršių suvedimo, užbaigimo detalės;
 • Lubiniai ar sieniniai patalpų vėdinimo, apšvietimo, gaisro saugos, apsaugos sig-
  nalizacijos sprediniai plane;
 • Elektros lizdų planas;
 • Šviestuvų tipų ir paviršinės elektros instaliacijos detalizacijos planas; pagal
  poreikį, nestandartinių šviestuvų eskizai;
 • Šviestuvų valdymo planas;
 • Santechnikos planas
 • Sanitarinių mazgų išklotinės;
 • Sanitarinių mazgų pjūviai (pagal poreikį);
 • Virtuvės išklotinė,-ės; pjūviai (pagal projekto sudėtingumą);
 • Projektuojamų patalpų atmosferiniai 3D vaizdai. (Vizualizacijos užsakomos atski-
  rai)
 • Stiklo, veidrodžių ir kitų nestandartinių gaminių eskizai;
 • Išrenkami/suprojektuojami durų, palangių, laiptų, turėklų gaminiai;
 • Nestandartinių gaminamų baldų išklotinės;
 • Kitų laisvai statomų minkštų ir kietų baldų bei interjero detalių parinkimas;
 • Bendravimas su baldų gamintojais ir tiekėjais;
 • Apdailos medžiagų parinkimas ir bendravimas su tiekėjais;
 • Brėžinių derinimas su rangovais ar kitų projekto dalių projektuotojais;
 • 5 autoriaus vizitai objekte ar specialicuotose parduotuvėse; (Esant poreikiui papil-
  domi vizitai įkainojami atskirai)
 • Spausdinta /pdf interjero projekto byla;

  KAINA 45-65 EUR KV/M +PVM (MOKESČIAI)

TECHNINIS PASLAUGŲ PAKETAS

 • Funkcinis patalpų išplanavimas/ baldų planas;
 • Pertvarų planas;
 • Grindų dangų planas ir medžiagų kiekiai;
 • Sienų apdailos planas ir medžiagų kiekiai;
 • Lubų dangų planas ir medžiagų kiekiai;
 • Elektros instaliacijos planas;
 • Šviestuvų valdymo planas;
 • Santechnikos planas ;
 • pdf rinkmena;

  KAINA 18-25 EUR KV/M +PVM (MOKESČIAI)

GYVENAMŲJŲ NAMŲ PROJEKTAVIMAS

ATSPIRTIES TAŠKAS

 • Sklypo planas
 • Statinių planas
 • Tūrinis eskizas
 • Sklypo pjūvis (pagal poreikį)
 • Pasirinkto sprendinio tikslinimas (1-2variantai)
 • Sklypo intensyvumo ir tankumo rodiklių tikrinimas;

SKLYPO SUTVARKYMO DALIS

 • Situacijos planas (M 1:1000–M 1:20000);
 • Sklypo planas (statinių išdėstymo planas ir jų sąrašas) (M 1:500–M 1:1000);
 • Sklypo aukščių (vertikalinis) planas (M 1:200–M 1:1000);
 • Sklypo sutvarkymo (aplinkotvarkos) planas (M 1:200–M 1:500);
 • Suvestinis sklypo inžinerinių tinklų planas (M 1:200–M 1:500);
 • Sąnaudų kiekių žiniaraščiai (dangos/gerbūvio elementai);
 • Sklypo sutvarkymo dalies aiškinamasis raštas;
 • Sklypo sutvarkymo dalies techninės specifikacijos;

ARCHITEKTŪROS DALIS

 • Technologiniai statinio aukštų planai (M 1:100–M 1:200)OO
 • Statinio baldų planai (M 1:100–M 1:200);
 • Architektūrinai pjūviai (M 1:100–M 1:200);
 • Fasadų brėžiniai (M 1:100–M 1:200);
 • Stogo planas (M 1:100–M 1:200);
 • Langų, durų, vartų specifikacijos;
 • Sąnaudų kiekių žiniaraščiai (fasado apdailos medžiagų);
 • Architektūrinės dalies aiškinamasis raštas;
 • Architektūros dalies techninės specifikacijos;
  KAINA
  KONKREČIAM ATVEJUI TAIKOMI SKIRTINGI ĮKAINIAI, PRIKLAUSOMAI NUO PROJEKTO SITUACIJOS SUDĖTINGUMO (ŽEMĖS PASKIRTIES/RELJEFO/ARCITEKTŪROS UŽDUOTIES SUDĖTINGUMO) ATVEJAI.
info@laumes.lt+370 695 57786
LaumėsArchitektūros studija
Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai